~03~

El procés és el que importa, no el resultat

Estima el procés. Els errors són un punt i seguit, mentre que un encert és un punt final, és paralitzant.
(Per això els dissenyadors sempre estem disposats a fer canvis als projectes ja aprovats; som molt flexibles.)